AGA Transistor 3414 

AGA Transistor 3414
AGA Transistor 3414

Sn: 4481XX
Mått: 270 x 185(200) x 95 (mm)
Tillverkningsår: 1963
ID: S398