AGA TV-??? 

AGA TV-???
AGA TV-???

Sn: ?
Mått: 560 x 460 x 420 (mm)
Tillverkningsår: 1959?
ID: S317