Asavisio 207/43 

Asavisio 207/43
Asavisio 207/43

Mått: 515 x 406 x 280+100 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1959/60
ID: S016