Asavisio 209/59 

Asavisio 209/59
Asavisio 209/59

Mått: 590 x 500 x 350+100 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1959?
ID: S018