Eltra 1038 

Eltra 1038
Eltra 1038

Sn: 4505XX
Mått: 510 x 110 x 280(287) (mm)
Tillverkningsår: 1969
ID: S544