Expert 12KP1 

Expert 12KP1
Expert 12KP1

Sn: 341009XX
Mått: 400 x 285 x 330 (mm)
Tillverkningsår: 1978?
ID: S229