Grawor Conzert 

Grawor Conzert
Grawor Conzert

Mått: 363 x 658 x 320 (mm)
Tillverkningsår: 1926-27
ID: S718