Helkama TV-15023 W 

Helkama TV-15023 W
Helkama TV-15023 W

Sn: 175XX
Mått: 730 x 480 x 365+80 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1961?
ID: S070