I.Wilmi 4-rör radio 

I.Wilmi 4-rör radio
I.Wilmi 4-rör radio
Rör: A415, A415, B406, B406
Mått: 464 x 213 x 210(255) (mm)
Tillverkningsår: 1928
ID: 1333