Körting TV 

Körting TV
Körting TV Okänd modell

Mått: 605 x 510 x 440 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1960?
ID: S080