Luxor TV ??? 

Luxor TV ???
Luxor TV ???

Sn: L4567XX
Rör: Toshiba 510KCB22
Mått: 600 x 412 x 400? (mm)
Tillverkningsår: 1980?
ID: S328