Marconi FM/AM Modulation Meter TF 2304 

FM/AM Modulation Meter TF 2304
FM/AM Modulation Meter TF 2304

Type 52304-900S
Sn: 1697XX/011
Mått: 203 x 93 x 295(310) (mm)
Tillverkningsår: 1976?
ID: S595