Metrix 450 

Metrix 450
Metrix 450

Mått: 140 x 100 x 40 (mm)
Tillverkningsår: 1949-50?
ID: S747