Monark TV 443 

Monark TV 443
Monark TV 443

Mått: 610 x 545 x 320 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1962?
ID: S089