Norma Normatest 

Norma Normatest
Norma Normatest

Sn: 21042X
Mått: 160 x 97 x 41(45) (mm)
Tillverkningsår: 1966
ID: S714