Panasonic RX-1450LS 

Panasonic RX-1450LS
Panasonic RX-1450LS

Sn: ?
Mått: 300(315) x 215(265) x 88 (mm)
Tillverkningsår: 1980?
ID: S732