Philips 19 RB 344 

Philips 19 RB 344
Philips 19 RB 344

Sn: 1211XX
Mått: 455 x 132 x 125(147) (mm)
Tillverkningsår: 1975?
ID: S486