Philips 21 TSF 210A/03 

Philips 21 TSF 210A/03
Philips 21 TSF 210A/03

Sn: 19XX
Mått: 602 x 503 x 450 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1960?
ID: S139