Philips 21 TSF 250A/?? 

Philips 21 TSF 250A/??
Philips 21 TSF 250A/??

Sn: 889XX
Mått: 565 x 470 x 400 (mm)
Tillverkningsår: 1960?
ID: S282