Philips 390A /II 

Philips 390A /II
Philips 390A /II
Sn: 790XX
Rör: ECH42, EAF42, EBC41, EL41, AZ41
Skallampor: 2x 8045D-38
Mått: 400 x 255 x 180(208) (mm)
Tillverkningsår: 1949
ID: 1439