Philips EL3510 

Philips EL3510
Philips EL3510 och Eumig 908 102 mikrofonen

Rör: ECC83, EL84, EZ80, DM71
Tillverkningsår: 1954
ID: S116