Philips GM6009 Rörvoltmeter 

Philips GM6009 Rörvoltmeter
Philips GM6009 Rörvoltmeter

Sn: D54XXC
Rör: EAA91, E80CC, EZ80, OB2
Tillverkningsår: 1956
ID: S122