Philips TV 21 TSF??? 

Philips TV 21 TSF???
Philips TV 21 TSF???

Sn: 224XX
Mått: 565 x 480 x 400 (mm)
Inkomplett
Behöver mer information
Tillverkningsår: 1958?
ID: S130