Philips TV modell ? 

Philips TV modell ???
Philips TV modell ???

Sn: 251XX
Mått: 565 x 495 x 350+ (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1959?
ID: S132