Philips TV modell ? 

Philips TV modell ???
Philips TV modell ???

Mått: 480 x 395 x 290+ (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1960?
ID: S134