Philips TV modell ? 

Philips TV modell ???
Philips TV modell ???

Mått: 480 x 405 x 400 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1958?
ID: S135