Philips TV modell ??? 

Philips TV modell ???
Philips TV modell ???

Sn: 211XX
Mått: 567 x 485 x 395 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1958?
ID: S131