Philips TV modell ? 

Philips TV modell ???
Philips TV modell ???

Sn: 283XX
Mått: 570 x 500 x 415 (mm)
Inkomplett
Tillverkningsår: 1961?
ID: S133