Quelle Simonetta 919924 

Quelle Simonetta 919924
Quelle Simonetta 919924

Sn: 293XX
Mått: 290 x 197 x 95 (mm)
Tillverkningsår: 1966?
ID: S372