REAR högtalaren 

REAR högtalaren
REAR högtalaren

Rigas Elektroarmaturu Rupnica
Sn: 2944XX
Tillverkningsår: 1955
ID: S156