SMK Paristovastaanotin Malli 641 

SMK Paristovastaanotin Malli 641
SMK Paristovastaanotin Malli 641
Sn: 756XX
Rör: KCH1, KF3, KBC1, KL4
Mått: 540 x 260 x 220(260) (mm)
Tillverkningsår: 1940-41
ID: 1354