Salora Salome 3 

Salora Salome 3
Salora Salome 3

Sn: A 788XX
Mått: 498 x 124 x 182(192) (mm)
Tillverkningsår: 1969-70
ID: S418