Standard SR-A200TW 

Standard SR-A200TW
Standard SR-A200TW

Sn: 19000XX
Mått: 340 x 90 x 184(198) (mm)
Tillverkningsår: 1973?
ID: S710