Tandberg TR-200 

Tandberg TR-200
Tandberg TR-200

Sn: 14139XX
Mått: 429 x 93 x 242(262) (mm)
Tillverkningsår: 1971
ID: S651