Taylor Windsor Junior 

Taylor Windsor Junior
Taylor Windsor Junior

Sn: EW 760XX
Mått: 80 x 50 x 125 (mm)
Tillverkningsår: 1950-60?
ID: S535