Temp3 TV/Radio 

Temp3 TV/Radio
Temp3 TV/Radio

Sn: 1659XX
Mått: 500 x 480 x 452+160 (mm)
Tillverkningsår: 1957?
ID: S326