Xenon RCP-03 

Xenon RCP-03
Xenon RCP-03
Sn: 60337XX
Mått: 456 x 140(195) x 130 (mm)
Tillverkningsår: 1985?
ID: S647