Salora 950 V 

Salora 950 VSalora 950 VSalora 950 VSalora 950 V
Salora 950 V
No: 905XX
Putket: EF85, ECH42, EAF42, EF41, EL41, EM11, AZ41
Sulake: 110 ja 127V = 0,8A,  220V = 0,5A 
Valmistusvuosi: 1952
ID: 0200