ASA 4 

ASA 4
ASA 4, Radioliike Arvo Sakrelius Turku
Rör: B442, A409, B405, B405
Ackumulator (4V) kabeldragning: röd = + och blå = -
Anodbatteri kabeldragning: grön = +7V, grå = +30V, brun = +60V, röd = +100-120V och blå = -
Mått: 560 x 193 x 227(255 med knoppar)mm
Tillverkningsår: 1927-29
ID: 0107