ASA 408 

ASA 408
ASA Octodesuper-heterodyne 408 
Sn: 0823XX
Rör: AK2, S423, ABC1, AL4, RGN1064
Tillverkningsår: 1937
ID: 0227