Fenno Seura 38 

Fenno-Seura 38
Fenno-Seura 38
Uppdaterad med Salora 3UA-ULA-fastsättning
Sn: 104XX
Rör: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1
Skallampor: 8042-07
Tillverkningsår: 1938
ID: 0091