Lumophon Gloria SW 3 

Lumophon Gloria SW 3
Lumophon Gloria SW3
Bruckner & Stark Nurnberg
Fabrik Nr: 902XX
Rör: ???, ???, ???, ???
Högtalaren: ELMI
Tillverkningsår 1929/30
ID: 0080