Philips 480A-40 

Philips 480A-40
Philips 480A-40
Nr: N184XXNO1
Rör: ECH3, EF9, EBL1, AZ1
Skallampor: 4A65003
"K.K.Karvonen Raahe"
Tillverkningsår: 1939/40
ID: 0071