Radiola Kristall 

Radiola Kristall
Radiola Kristall
Sn: ???
Mått: 135 x 69 x 135 (mm)
Tillverkningsår: 1928
ID: 1244