Radiola R Kristallmottagaren 

Radiola R Kristallmottagaren
Radiola R Kristallmottagaren
Sn: 37XX
Våglängdsband: 150 - 400m
Tillverkningsår: 1928
ID: 0783