Radiola 1526V 

Radiola 1526V
Radiola 1526V
Sn: 18XX
Tubes: MECH42, 6BA6, 6AV6, 6AQ5, MAZ41
Dimensions: 355 x 245 x 310 (mm)
Year: 1952
ID: 1071