Radiola 2522 V 

Radiola 2522 V
Radiola 2522 V
Sn: 12XX
Tubes: MECH42, 6BA6, 6AV6, MEL41, MAZ41
Dimensions: 320 x 178 x 135 (mm)
Year: 1952
ID: 1188